എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഹോം>കയറ്റുമതി>പ്ലാന്റ് എക്സ്ട്രാക്റ്റ്>ഫൈറ്റോസ്റ്റെറോളുകൾ

https://www.tktrading1.com/upload/product/1644561938879757.jpg
https://www.tktrading1.com/upload/product/1644566342678499.jpg
https://www.tktrading1.com/upload/product/1644567115525534.jpg
വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ഫൈറ്റോസ്റ്റെറോൾ എസ്റ്റേഴ്സ്
വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ഫൈറ്റോസ്റ്റെറോൾ എസ്റ്റേഴ്സ്
വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ഫൈറ്റോസ്റ്റെറോൾ എസ്റ്റേഴ്സ്

വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ഫൈറ്റോസ്റ്റെറോൾ എസ്റ്റേഴ്സ്

അന്വേഷണ
സാങ്കേതിക ഡാറ്റ ഷീറ്റ്

     Phytosterol is physically purified from corn and soybean. It has the characteristics of high nutritional value and strong physiological activity. Phytosterols can reduce the risk of cardiovascular disease by reducing cholesterol. It is widely used in food, medicine, cosmetics, animal growth agent, paper processing, printing, textile and other fields. Especially in Europe, it is very common as a food additive. It is widely used in food to reduce human cholesterol. 

     From 1999 to 2007, the US Food and Drug Administration (FDA), the Japanese Ministry of agriculture and forestry, the European Commission and the British Food Standards Agency successively approved the use of "healthy" labels for foods added with phytosterols.


Specification of Phytosterol Ester

 

1. ഭൌതിക ഗുണങ്ങൾ:

ഇനങ്ങൾ

ശ്രേണി

സ്റ്റാൻഡേർഡ്

നിറം

White to milky white or light yellow, uniform color.

 

 

Q/HNHYY2S-2021

ആസ്വദിച്ച് /ദുർഗന്ധം

It has the unique smell and taste of this product, without burning odor, rancidity and other peculiar smell.

രൂപഭാവം

Dry evenly, powdery or granular, loose and free of caking.

കുറ്റബോധം

No visible impurities.


2. Chemical Properties:

ഇനങ്ങൾ

ശ്രേണി

ഘടകം

സ്റ്റാൻഡേർഡ്

Total Phytosterols Content

10/15/20/30/50

w/w , %

Q/HNHYY 2S-2021

ജലാംശം

≤10

w/w , %

GB/T 6435

DL- α- Tocopherol Aസെറ്റേറ്റ്

≥3

w/w , %

GB 9454

കണം

100% passing 2.50mm sieve

w/w , %

GB/T 5917.1

മുന്നോട്ട്( Pb )

≤10

mg/kg

GB/T 13080

Total Arsenic( As )

≤2

mg/kg

GB/T 13079

 

3. സ്റ്റോറേജ്

24 months when the package is intact and unopened in a cool, ventilated, dry place, away from light or refrigerated place. It is strictly prohibited to store with toxic, harmful, corrosive and peculiar smell items.


 
അന്വേഷണ
ബന്ധപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്ന