എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഹോം>കയറ്റുമതി>പ്ലാന്റ് എക്സ്ട്രാക്റ്റ്>ജമന്തി സത്തിൽ (ക്സാന്തോഫിൽ 4%)

https://www.tktrading1.com/upload/product/1645500298929590.png
ജമന്തി സത്തിൽ (ക്സാന്തോഫിൽ 4%)

ജമന്തി സത്തിൽ (ക്സാന്തോഫിൽ 4%)

അന്വേഷണ
സാങ്കേതിക ഡാറ്റ ഷീറ്റ്

ജമന്തി സത്തിൽ 4%

ഇനം

വ്യതിയാനങ്ങൾ

രൂപഭാവം

Free flow yellow powder

Xanthophylls

4%

Pb,പിപിഎം

≤10.0

As,പിപിഎം

≤3.0

Drying Loss,%

≤10.0

 

വിവരണം

ജമന്തി സത്തിൽ is a dry stabilized source of natural xanthophylls (Lutein) extracted from Marigold flowers (ടാഗെറ്റുകൾ ഇറക്റ്റ). It contains different xanthophylls level with approx. 80% of trans-lutein, which bring more orange color to broiler skin and egg yolk. It is recommended as the effective natural yellow pigment for enhancing the color of egg yolk, broiler skin and shanks.

പ്രയോജനങ്ങൾ

·       Excellent pigmentation: Natural and adequate carotenoids sources for poultry and aquatics species.

·       Anti-Oxidant: Lutein, a member of the carotenoids family, is a powerful natural antioxidant which is good for poultry and human health.

·       Lutein Egg: Adding Leader Yellow to layer’s diet results in a significant increase of lutein content in eggs. Lutein is good for the eyes by inhibiting macular degeneration and cataract formation.

·       Special stabilization technology and advanced saponification ensure its optimum stability and efficient absorption of poultry.

അപ്ലിക്കേഷനുകൾ

Used as a pigment to enhance egg yolk and broiler skin color. The product is formulated and can be added to feed directly. Dosage is established in accordance with the desired pigmentation level. It is further used for the pigmentation of aquatics like yellow-head catfish, eel, etc.

Recommended Usage (expressed as g/ton feed)

Broilers skin

500-2500

പാളികൾ

50-1000

Shrimp, Salmon, etc

500-3000

കുറിപ്പ്: this product can replace the synthetic yellow carotenoid, apo-ester 10% (β-apo-8’-carotenoic acid- ethylester) performed by visual color fan.

Storage & Shelf Life

Sealed and stored preferably between 15-25ºC. Keep away from direct sun light and high temperature. The unopened packing has a shelf life of approximately 24 months from manufacturing if stored under the conditions specified.

പാക്കേജിംഗ്

25kg/bag, aluminum foil bag with vacuum packing inside, double layer plastic woven bag outside.


 
അന്വേഷണ
ബന്ധപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്ന